Firma PANJUST chce być regionalnym liderem w dziedzinie
produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych elewacyjnych i wykończeniowych.

PANJUST jako laureat konkursu Gazele Biznesu w trosce o zaufanie, jakim obdarzają nas klienci oraz o wizerunek wiarygodnego partnera stawia sobie następujące cele strategiczne:

 • Stałe poszerzenie naszej oferty produkcyjnej i handlowej;
 • Przestrzeganie uzgodnionych terminów realizacji i najwyższej jakości obsługi,
  a dzięki temu osiągnięcie pełnego zadowolenia klientów;
 • Reagowanie na zmieniające się potrzeby i wymagania naszych klientów;
 • Doskonalenie procesu produkcyjnego poprzez konsekwentny rozwój parku maszynowego oraz zwiększanie zastosowania techniki informatycznej;

Korzystając z wieloletniego doświadczenia, znaczącego potencjału firmy oraz wiedzy naszych pracowników i ekspertów w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu wymagań klienta i mających zastosowanie przepisów dotyczących wyrobów.

 Wychodząc z założenia, że poziom zadowolenia Klientów zależy od jakości oferowanych przez nas wyrobów i usług oraz od kompetencji pracowników i posiadanych zasobów, realizujemy powyższe cele strategiczne poprzez:

 • Zaopatrywanie się tylko u dostawców gwarantujących dostawy zgodne
  z naszymi wymaganiami jakościowymi;
 • Monitorowanie, dokumentowanie i analiza procesu produkcji oraz  poszukiwanie i wdrażanie metod doskonalenia organizacji pracy.
 • Stosowanie określonego systemu pozyskiwania i szkolenia pracowników;
 • Rzetelne przeprowadzanie procesu reklamacyjnego;

W ramach niniejszej polityki Właściciel firmy PANJUST ustala corocznie szczegółowe cele operacyjne dotyczące jakości.

Cały personel firmy PANJUST zna i stosuje niniejszą politykę oraz zasady zawarte w Księdze Jakości i towarzyszącej dokumentacji.

 Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania wymagań normy EN ISO 9001:2008 i obowiązujących przepisów.

 Firma PANJUST deklaruje, że w dalszym ciągu będzie dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.