GRANDECO

GRANDECO

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 0,8-1,2 mm lub 1,2-1,5 mm. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

UZIARNIENIE


1.2mm 1.5mm

OPAKOWANIA


5kg 15kg 25kg

Kolory

Mozajka Mozajka trójkolorowa Kolorowa mozajka

GRANDECO jest gotową do użycia masą tynkarską zawierającą specjalnie dobrane kruszywa naturalne i sztucznie barwione, rozprowadzone w dyspersji żywicy akrylowej.

Tynk GRANDECO stosuje się do wykonywania cienkowarstwowych wypraw dekoracyjno-ochronnych we wnętrzach i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecany do ozdobnego wykończenia elementów architektonicznych występujących na elewacjach budynków jak np.: cokoły, pilastry i gzymsy, jak i do dekoracyjnego kształtowania obiektów użyteczności publicznej, salonów sprzedaży, biurowców itp. Podłoże przed nakładaniem tynku wymaga zagruntowania barwionym pod melanż tynku gruntem akrylowym GRUNTDECO.

Duże możliwości aranżacji wnętrz i elewacji;
Bogata oferta melanży;
Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne;
Duża odporność na warunki atmosferyczne;
Łatwy do utrzymania w czystości.

Bazowy środek wiążący: Żywica akrylowa              

Kolorystyka: Melanże kolorystyczne wg wzornika firmy PANJUST                                      

Grubość ziarna: 1,0 - 2,0 mm                                 

Rozcieńczanie: Woda                                                        

Średnie zużycie:

Grubość ziarna Średnie zużycie [kg/m2]
1,5 mm 3,8 - 4,5
1,2 mm 3,0 - 3,3

Temperatura stosowania: od +4°C do +25°C       

Opakowanie: Wiadra plastikowe zawierające 5kg, 15kg oraz 25kg produktu 

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w chłodnym pomieszczeniu zapewniającym ochronę przed mrozem w temperaturze nie niższej niż +5°C                                                                    

Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne  od  zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być równa i gładka. Powłoki farb  wapiennych  i kredowych, luźno związane fragmenty innych powłok malarskich lub tynków należy usunąć. Ubytki uzupełnić odpowiednio dobranym do rodzaju podłoża materiałem. W przypadku nowych tynków cementowo wapiennych należy zachować 4-ro tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE: Podłoża silnie chłonące zagruntować wstępnie preparatem gruntującym PANGRUNT. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować barwionym gruntem GRUNTDECO.

NAKŁADANIE: Przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w czasie do 2min. Tynk nakłada się pacą z jakościowej stali nierdzewnej w kierunku od dołu do góry, dociskając materiał do podłoża i wielokrotnie go wygładzając ciągle od dołu do góry. Gładzenie powtórzyć po 30-40 min mokrą pacą do uzyskania idealnej gładkości. 

Uwaga: tynku nie zaciera się. Nałożenie zbyt cienkiej warstwy powoduje prześwitywanie podłożanierównomierna grubość nałożenia może spowodować powstanie jaśniejszych i ciemniejszych plam. 

WARUNKI STOSOWANIA: W trakcie prowadzenia prac i wysychania tynku temperatura otoczenia i  podłoża  winna wynosić +4 do +25 C. Należy unikać  prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach i przy wysokiej wilgotności względnej powietrza. Do czasu wyschnięcia i zamontowania uszczelnień i obróbek blacharskich tynk chronić przed deszczem i uszkodzeniami.

WYSYCHANIE: Do 24 godz. w temp. +20 C i wilgotności względnej powietrza 55%. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia nawet do kilku dni.  Narzędzia po użyciu natychmiast umyć wodą.

Produkty powiązane

GRUNTDECO

Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie.

Więcej
PANGRUNT GP

Głęboko penetrujący preparat do powierzchniowego wzmacniania
wszelkich nasiąkliwych podłoży.

Więcej
BETONKONTAKT P

Środek gruntujący zwiększający przyczepność przed tynkowaniem powierzchni niechłonnych, do wewnątrz.

Więcej