PANGRUNT GP

PANGRUNT GP

Głęboko penetrujący preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży.

OPAKOWANIA


1L 5L 10L

PANGRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY jest preparatem gruntujący, w którym środkiem wiążącym jest kompozycja najwyższej jakości dyspersji akrylowych. Posiada dużą zdolność penetracji, wnika głęboko w podłoże wzmacniając je i wyrównując chłonność. Zapobiega wchłanianiu nadmiernej ilości wody do podłoża, przez co zapewnia uzyskanie właściwych parametrów wytrzymałościowych zapraw i klejów budowlanych. Jako grunt pod farby ułatwia aplikację i zmniejsza ich zużycie. Po wyschnięciu preparat jest bezbarwny.

Przeznaczony jest do gruntowania chłonnych oraz słabo związanych podłoży cementowych, gazobetonowych, wapiennych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych itp. przed nakładaniem gładzi, tynkowaniem, układaniem glazury, wylewek betonowych i malowaniem. Do gruntowania podłoża pod tynki cienkowarstwowe zaleca się stosowanie gruntu GRUNTDECO lub GRUNTDECO NANO PLUS.

Głęboko wnika w strukturę podłoża
Do ścian i posadzek
Wzmacnia podłoże, wyrównuje i ogranicza chłonność
Zapewnia prawidłowe wiązanie zapraw i klejów budowlanych
Zapewnia lepszą przyczepność gładzi i farb

Skład:  Wodna dyspersja żywic syntetycznych.        

Gęstość: 1,30 g/cm³                                                                                       

Średnie zużycie:  0,2l/m² w zależności od równości i nasiąkliwości podłoża

Temperatura stosowania: od +4°C do +25°C       

Opakowanie: Wiadra plastikowe zawierające 1l, 5l lub 10l produktu 

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w chłodnym pomieszczeniu zapewniającym ochronę przed mrozem w temperaturze nie niższej niż +5°C                                                                    

Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań(, zwarte, odtłuszczone i suche, bez plam i wykwitów pochodzenia chemicznego i biologicznego. Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, pył, glony i porosty, odtłuścić. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową, większe wewnątrz - gipsem, na zewnątrz - zaprawą cementową lub klejową uniwersalną.

NANOSZENIE: Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Nanosić pędzlem na suche, wysezonowane, oczyszczone i nośne podłoże. Gruntować jeden lub dwa razy w zależności od chłonności podłoża. Drugą warstwę gruntu nanosić na lekko suchą warstwę pierwszą metodą „mokre na mokre”. Nie wolno dopuścić do powstawania kałuż. Narzędzia umyć wodą.

UWAGA: Nowe tynki cementowo –wapienne gruntować po 4 tygodniowym sezonowaniu. Nakładać w temperaturze podłoża i otoczenia od +50 C do + 250 C oraz przy wilgotności powietrza poniżej 80%.. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze schniecie materiału. W przypadku kontaktu materiału z oczami, płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza
.