MAXFINISH

MAXFINISH

Gotowa do użycia paroprzepuszczalna masa szpachlowa.OPAKOWANIA


3KG 5KG 8KG 17KG 27KG

MAXFINISZ  jest produktem gotowym do użycia  polecanym do ostatecznego wygładzenia ścian i sufitów przed malowaniem wewnątrz budynków. Posiada bardzo dobrą przyczepność do typowych podłoży budowlanych: tynków gipsowych,  tynków cementowo-wapiennych i wapiennych, betonu, płyt kartonowo gipsowych, farb dyspersyjnych i olejnych oraz płyt drewnopochodnych. MAXFINISZ to jedyny w Polsce produkt z dodatkiem kaolinu – właśnie dlatego jest tak ekologiczny.

Gwarancja bardzo dobrej przyczepności do typowych podłoży budowlanych: tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych i wapiennych, betonu, płyt kartonowo gipsowych, farb dyspersyjnych i olejnych oraz płyt drewnopochodnych
Prosta aplikacja – może być nakładany ręcznie lub mechanicznie.
Jedyny tak ekologiczny produkt w Polsce.

Skład: środek wiążący: nanodyspersja akrylowa, dodatki reologiczne, wypełniacze mineralne.      

Maksymalan grubość warstwy: do 3mm     

Średnie zużycie: 1,8 kg/m2 na 1mm grubosci warstwy

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C    

Opakowania: Wiadra plastikowe zawierające 3kg, 5kg, 8kg, 17kg, 27kg produktu

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w chłodnym pomieszczeniu zapewniającym ochronę przed mrozem w temperaturze nie niższej niż +5°C   

Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być suche i nośne (bez spękań i rys) odtłuszczone oraz wolne od plam i wykwitów chemicznych i biologicznych. Wszelkie luźne i słabo przylegające elementy podłoża należy usunąć. Spękania, nierówności podłoża uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną. Powierzchnie pokryte dobrze związaną farbą dyspersyjną lub olejną należy przed nakładaniem szpachli przeszlifować papierem ściernym i odpylić. W  przypadku nakładania szpachli na świeże podłoża mineralne jak tynki cementowo-wapienne, wapienne, beton należy zachować 3-tygodniowy okres sezonowania.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Przed użyciem gładź należy wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Do prac używać pacy ze stali nierdzewne. Podłoża chłonne przed nałożeniem gładzi zagruntować gruntem np. Pangrunt. Nakładać równomierną warstwą na grubość od 1 do 3 mm. Jeżeli występują większe nierówności gładź nakładać w kilku warstwach po wyschnięciu poprzedniej. Po wyschnięciu powierzchnię gładzi szpachlowej można szlifować ręcznie pacą z papierem ściernym lub siatką, albo mechanicznie odpowiednim urządzeniem.  Czas wysychania warstwy szpachli o grubości 3 mm wynosi ok. 12 godzin  w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 60%.  Po całkowitym wyschnięciu i przeszlifowaniu powierzchnię szpachli odkurzyć przed malowaniem. 

Produkty powiązane

PANGRUNT

Uniwersalny akrylowy preparat Gruntujący.

Więcej
PANGRUNT GP

Głęboko penetrujący preparat do powierzchniowego wzmacniania
wszelkich nasiąkliwych podłoży.

Więcej