GRANDECO NANO PLUS NATURA

GRANDECO NANO PLUS NATURA

Dekoracyjny tynk o strukturze granitu lub piaskowca.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.


OPAKOWANIA


5kg 15kg 20kg

GRANDECO NANO PLUS NATURA jest doskonałą akrylową, mozaikową masą tynkarską przeznaczoną do ręcznego lub mechanicznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków na każdego rodzaju podłożu typu: beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny oraz pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie związków organicznych.              

Tynk mozaikowy  GRANDECO NANO PLUS  NATURA dzięki zastosowaniu naturalnego kruszywa – Granitu oraz piaskowca, pozwala na uzyskanie elewacji o wyglądzie naturalnego kamienia. Wykorzystując tą wyjątkową wyprawę tynkarską możemy uzyskać niegdyś kosztowne elementy architektoniczne takie jak: gzymsy, cokoły oraz palisady na zewnątrz i wewnątrz budynków.    Podłoże przed nakładaniem tynku wymaga zagruntowania barwionym pod melanż tynku gruntem akrylowym GRUNTDECO.

Pozwala na uzyskanie elewacji o wyglądzie naturalnego kamienia – Granitu lub Piaskowca
Szeroka gama kolorów ;
Naturalne kruszywa;
Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne;
Wysoka odporność na warunki atmosferyczne;
Łatwy do utrzymania w czystości;
Przystosowany do aplikacji mechanicznej.

Bazowy środek wiążący: Żywica akrylowa               

Kolorystyka: Melanże kolorystyczne wg wzornika firmy PANJUST                                                                                       

Grubość ziarna: 0,2 - 1 mm                                 

Rozcieńczanie: Woda                                                       

Średnie zużycie:

Grubość ziarna

Średnie zużycie [kg/m2]

0,2-1 mm

1,5 -2,0

0,2-0,5 mm

1,5 – 2,0

Temperatura stosowania: od +4°C do +25°C       

Opakowanie: Wiadra plastikowe zawierające 5kg, 15kg oraz 25kg produktu 

Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w chłodnym pomieszczeniu zapewniającym ochronę przed mrozem w temperaturze nie niższej niż +5°C                                                                     

Gwarancja: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, jednorodne i wolne  od  zanieczyszczeń. Powierzchnia musi być równa i gładka. Powłoki farb  wapiennych  i kredowych, luźno związane fragmenty innych powłok malarskich lub tynków należy usunąć. Ubytki uzupełnić odpowiednio dobranym do rodzaju podłoża materiałem. W przypadku nowych tynków cementowo wapiennych należy zachować 4-ro tygodniowy okres sezonowania.

GRUNTOWANIE: Podłoża silnie chłonące zagruntować wstępnie preparatem gruntującym PANGRUNT. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować barwionym gruntem GRUNTDECO.

NAKŁADANIE: Przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w czasie do 2min. Tynk nakłada się pacą z jakościowej stali nierdzewnej w kierunku od dołu do góry, dociskając materiał do podłoża i wielokrotnie go wygładzając ciągle od dołu do góry. Gładzenie powtórzyć po 30-40 min mokrą pacą do uzyskania idealnej gładkości. 

Uwaga: tynku nie zaciera się. Nałożenie zbyt cienkiej warstwy powoduje prześwitywanie podłożanierównomierna grubość nałożenia może spowodować powstanie jaśniejszych i ciemniejszych plam. 

WARUNKI STOSOWANIA: W trakcie prowadzenia prac i wysychania tynku temperatura otoczenia i  podłoża  winna wynosić +4 do +25 C. Należy unikać  prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach i przy wysokiej wilgotności względnej powietrza. Do czasu wyschnięcia i zamontowania uszczelnień i obróbek blacharskich tynk chronić przed deszczem i uszkodzeniami.

WYSYCHANIE: Do 24 godz. w temp. +20 C i wilgotności względnej powietrza 55%. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia nawet do kilku dni.  Narzędzia po użyciu natychmiast umyć wodą.

Produkty powiązane

GRUNTDECO

Preparat gruntujący pod akrylowe masy tynkarskie.

Więcej
PANGRUNT GP

Głęboko penetrujący preparat do powierzchniowego wzmacniania
wszelkich nasiąkliwych podłoży.

Więcej
BETONKONTAKT P

Środek gruntujący zwiększający przyczepność przed tynkowaniem powierzchni niechłonnych, do wewnątrz.

Więcej