E-D LAZUR

E-D LAZUR

Farba lazurująca do Eko-Deski.OPAKOWANIA


1L 3L 5L 10L

Elewacyjna farba lazurująca o mineralnym charakterze przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych, laserunkowych powłok malarskich. Polecana do uwidocznienia i podkreślenia  faktury podłoża. Polecana do malowania Eko-Deski, może być również stosowana na wszystkie zwarte i nośne podłoża budowlane, na których zamierza się osiągnąć  efekt przebarwień (postarzenia elewacji).

Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych,
Podwyższona odporność na zabrudzenia,
Wysoka paroprzepuszczalność,
Niska nasiąkliwość powierzchniowa,
Wysokie walory dekoracyjne,
Dodatkowo zabezpieczona przed porastaniem.

Bazowy środek wiążący: modyfikowane potasowe szkło wodne;

Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne pigmenty nieorganiczne;

Gęstość: ok. 1,20 g/cm3;

Kolory: wg palety barw producenta ( kolorystyka ograniczona do kolorów uzyskiwanych przy pomocy pigmentów nieorganicznych;

Rozcieńczalnik: woda;

Średnie zużycie: ok. 0,15 l/m2;

Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C;

Względna wilgotność powietrza: ≤75%;

Względny opor dyfuzyjny powłoki o gr. 150 μm: Sd = 0,04 m (wymog normowy Sd ≤2,0 m);

Wspołczynnik nasiąkliwości powierzchniowej: w = 0,05 kg/m2 • h0,5

(wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/m2 • h0,5).

Opakowania: Wiadra plastikowe zawierające 1l, 3l, 5l, 10l produktu.

Okres przydatności do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, suche i czyste oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem grzybobójczym. Świeżo położone Eko-Deski malować bez gruntowania po wyschnięciu kleju E-D FLEX. W przypadku nakładania farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Podłoża chłonne przed nakładaniem farby E-D LAZUR należy zagruntować gruntem GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM PANGRUNT GP. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok. 12 godzin. Podłoża o niskiej nasiąkliwości (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie gruntować, a jedynie zmyć wodą z dodatkiem łagodnego detergentu i spłukać. 

PRZYGOTOWANIE FARBY: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby można rozcieńczyć farbę niewielką ilością czystej wody (dodając do pierwszego malowania max. 10% objętościowych, do drugiego max. 5%).

Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

NANOSZENIE: Farbę nanosić na Eko-Deskę  w 2 warstwach za pomocą pędzla, wałka, gąbki lub przez natrysk. Zaleca się użycie specjalnego wałka malarskiego do farb elewacyjnych z poliamidu tkanego o dł. włosia min. 18 mm. W celu wydobycia rysunku słojów po ok. 2 – 3 min od nałożenia farby powierzchnię przeciera się delikatnie gąbką po wypukłej powierzchni Eko-deski. Czynność powtarza się również przy drugim wymalowaniu. Drugie malowanie można wykonać po ok. 24 godz.- całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy farby. W trakcie przecierania należy wycierać gąbkę chłonną tkaniną lub papierem w celu usunięcia z niej farby E-D lazur, w przeciwnym razie nie uzyska się na całej powierzchni równomiernego efektu przetarcia i rysunku słojów. Przy malowaniu elewacji farbę nanosić na ściany wcześniej pomalowane minimum jednokrotnie farbą elewacyjną dobrze kryjącą, dobierając kolor ciemniejszy od koloru podłoża, zależnie od zakładanego efektu.

Wynik końcowy zależy wyłącznie od umiejętności i wyobraźni wykonawcy

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wiązania farby powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy umyć wodą. Nie powinno się wykonywać prac na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. W celu zabezpieczenia całkowicie niezwiązanej powłoki malarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

 

Produkty powiązane

EKO-DESKA

EKO-DESKA jest to produkt imitujący naturalną deskę do stosowania na elewacjach i we wnętrzach budynków.

Więcej
E-D FLEX

Gotowy do użycia klej do EKO-Deski, płytek ceramicznych, gipsowych, kamiennych, okładzin z tworzyw sztucznych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Więcej
PANGRUNT GP

Głęboko penetrujący preparat do powierzchniowego wzmacniania
wszelkich nasiąkliwych podłoży.

Więcej